image
Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Zahrádkáři

Zahrádkáři

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Černožicích

Předseda: Václav Blatník ml.

 

Jednatel: Soňa Pácaltová  
Hospodář: Jaroslava Krieglerová  
Výbor: Václav Blatník ml.
Jaroslava Krieglerová
Jaroslava Ďoubalová
Jaroslav Koldinský
Jaroslav Souček
Jan Šupík

Soňa Pácaltová
Václav Janoušek
Ludmila Urbanová

Jiří Fabián

Zdeňka Bartošová

Kontakt: Václav Blatník ml., Revoluční 86, Černožice 503 04

E-mail: vblatnik@seznam.cz

Telefon: +420 603 599 500

Webové stránky ČZS:  http://www.zahradkari.cz

Zahrádkáři v roce 2015

Základní organizace ČZS v Černožicích registruje v současné době 74 členů. Z toho 11 členů výboru, kteří se podílejí na organizování různých akcí. Během roku 2015 jsme jich připravili celkem tři.

Jednou z těchto akcí byl 21. června zájezd do skleníku Fata Morgana, který patří k botanické zahradě v Praze. Interiér skleníku je rozdělen do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se návštěvník postupně seznamuje s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma. Výsadby jsou členěny podle významných fytogeografických oblastí a jsou uspořádány tak, aby navodily představu přirozených rostlinných společenstev.

S přestávkou na oběd jsme pokračovali do přírodně – krajinářského Průhonického parku. Tento park je cenný hlavně dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech. Každý z nás si zvolil trasu dle svých možností a chutí. Určitě bylo co obdivovat a výlet jsme si všichni užili.

12. září jsme se opět sešli u loděnice s cílem dobře se pobavit u dobré hudby, zatančit si a užít si občerstvení ve stylu výborného guláše pana J. Karla a jeho skvělých topinek.

Škoda, že zájem mezi členy nebyl u obou akcí velký i přes nízký poplatek, který byl vybírán.

Opakem v návštěvnosti byla cestopisná beseda manželů Márových z Přerova, kterou jsme naplánovali na pátek 13. listopadu. Povídání bylo o cestě po Ekvádoru a Galapágách. Jejich hendikepovaný syn Jirka upoutaný na invalidní vozík plánuje veškeré rodinné výpravy a zážitky a zkušenosti z těchto cest jezdí vyprávět a promítat po celé republice. Na přednášku jsme pozvali všechny občany Černožic a ti, kteří se zúčastnili, mi jistě dají zapravdu, že taková účast není v Černožicích obvyklá. Jsme za to rádi, vždyť se nás sešlo přibližně 70.  

Nejdříve to byla taková sonda, zda by podobný počin „Černožáky“ zajímal a ukázalo se, že zájem o cestovatelské vyprávění je značný. Po besedě bylo ještě možné zakoupit si jimi vydávané knihy a DVD a podpořit je tak v jejich dalších cestách.

Jelikož se tento večer velmi vydařil a podle mnohých by se mělo podobné opakovat pravidelněji, plánujeme, že bychom se s Márovými opět sešli zase s jiným vyprávěním o světě. V nabídce je několik témat a není lehké si vybrat, proto bych Vás chtěl požádat o malou anketu, kterou besedu byste rádi navštívili. Stačí, když na telefonní číslo 603 599 500 pošlete SMS zprávu s Vámi preferovaným tématem.

Zde jsou:

Rakousko a Francie

Západ USA a Havajské ostrovy

Austrálie a Tasmánie

Afrika (JAR, Namibie, Botswana a Zimbabwe)

Dánsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko

Japonsko

Nový Zéland

Budeme rádi, když se opět sejdeme v hojném počtu. Mladý Jirka Mára z těchto cest čerpá mnoho energie a zájem diváků mu na jeho tváři vykresluje úsměv a pocit spokojenosti.

Václav Blatník ml.
předseda ZO ČZS Černožice

Černožičtí zahrádkáři v roce 2008

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v naší obci registruje v současné době 74 členů. Z toho 11 členů výboru, kteří se starají o organizační záležitosti a pořádání různých akcí. Organizace spravuje dvě zahrádkářské kolonie. Rádi do svých řad přijmeme nové členy, které baví zahrádkaření a chtěli by se účastnit našich pořádaných akcích.

Jednou z nich byla přednáška pana ing. Macla – předsedy územní rady ČZS v Hradci Králové, která se konala 1.března v zasedací místnosti Obecního úřadu a obsahovala zajímavé téma  „Národní parky Chorvatska a historická města západní Dalmácie“. Poutavé byly digitální fotografie, kterými ing. Macl besedu doplnil. Další letošní akcí naší organizace bude zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc s návštěvou hradu Bouzov. Zájezd se koná 21.dubna a doufejme, že nám počasí bude přát, abychom si krásnou výstavu v prostorách Smetanových sadů v Olomouci mohli řádně vychutnat.

V letošním roce, tak jako v minulém, jsme bohužel nemohli zorganizovat tradiční společenský ples pro stále menší návštěvnost v posledních letech, snad se to podaří příští rok a najdou se mezi námi ti, kteří si přijdou s chutí zatančit, nebo jen posedět a popovídat se sousedy, vždyť zahrádkářský ples byl v Černožicích vždy tradicí, na kterou by bylo škoda zapomenout.

Abychom neopomněli ani naše černožické děti v základní a mateřské škole, zapojili jsme je do celostátní výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo ústředí ČZS v Praze a letos už je to 14. ročník. Děti jsou rozděleny dle věkových kategorií a vytvářejí různá dílka na téma  „Kytička pro maminku“. Možná zaujmou porotu a podaří se jim vyhrát některou ze zajímavých věcných cen. Zajímavá výtvarná díla budou dokonce vystavena na celostátních zahradnických výstavách v Lysé nad Labem a na Floře v Olomouci.

Na závěr bych Vás chtěl ještě upozornit na uvolněnou zahrádkářskou parcelu v kolonii „U trati“. Zájemci, kteří mají chuť si něco vypěstovat nebo si zahrádku vytvořit jen tak pro odpočinek, mohou se informovat u ing. Porubčanského, ul. gen.Svobody 181.

Václav Blatník ml. -  předseda ZO ČZS

Flora Olomouc 2007 

Bylo 21. dubna 2007 a černožičtí zahrádkáři se po delší odmlce vydávají na zájezd.

Tentokrát se nejednalo o oblíbený tajný výlet, neboť cíl cesty byl jasný. Byl to nejprve pohádkový hrad Bouzov a poté zahradnická výstava Flora Olomouc.

Autobusovou dopravu jsme objednali u pana  Kleandra, který přesně ve stanovený čas přistavil autobus k obecnímu úřadu, kde už všichni účastníci zájezdu čekali. V drtivé většině byl autobus zaplněn členy naší ZO.

Po dvou hodinách jízdy nikdo neprotestoval proti krátké přestávce, takže zastavujeme u motorestu „U Štiků“ ve Studené Loučce. Když jsme se občerstvili a protáhli, pokračujeme dále v cestě.

V 9 hodin jsme jako první výprava tohoto dne vstoupili do hradu Bouzov, který si zahrál v několika filmových pohádkách. Tam se nás na hodinu ujala paní průvodkyně a my jsme měli možnost slyšet mnoho zajímavého o tomto skvostu střední Moravy. 

Přibližně v 11 hodin se dostáváme do centra Olomouce a vystupujeme přímo před branami výstaviště. Návrat k autobusu si domlouváme na 16. hodinu a rozcházíme se každý za svým cílem, vstříc krásným květinovým aranžmá či mnoho zajímavého zboží. K vidění byly i úžasné skleníky zdejší Botanické univerzity, např. palmový, subtropický nebo citrusový.

V areálu výstaviště nakupujeme suvenýry v podobě různých rostlinek, truhlíkových květin nebo skalniček, vždyť prodejců s tímto zbožím tu bylo nespočet.

Za krásného počasí jsme doprohlédli zbytek expozice a na smluveném místě nastupujeme v 16 hodin do autobusu a ubíráme se směrem k domovu. Po vysupění tzv. Mohelničáku ještě zastavujeme u již zmíněného motorestu, kde máme objednanou večeři. Vybírat můžeme ze specialit  tvarůžkového menu.

Všichni se spokojeně najedli, napili a po dvou hodinách jízdy vystupujeme v Černožicích a se vzpomínkami na pěkně prožitý se rozcházíme domů.

Václav Blatník ml. - předseda ZO ČZS