Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vyhláška 3-2012 popl. prostranství.pdf

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů vyhláška 2-2012 popl. ze psů.pdf

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad
vyhláška 1-2012 popl. odpad.pdf

1.1.2013

Dodatek č. 1/2012,kterým se mění a doplňuje Řád veřejného pohřebiště Obce Černožice
DODATEK Řád pohřebiště 2012.doc

5.6.2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 systém odpadu 19.06.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 poplatek za odpad 19.06.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o veřejném pořádku a čistotě v obci

01.01.2009

Vyhláška č.2 r.2007 místní poplatky.doc

19.04.2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce

19.04.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací