image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Název vyhlášky

Účinnost

Jednací řád zastupitelstva obce
Jednací řád OZ.pdf

11.12.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku ze psů
OZV o místním poplatku ze psů.pdf

19.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
OZV o evidenci označených psů a jejich chovatelů.pdf

19.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku ze vstupného
OZV o místním poplatku ze vstupného.pdf

19.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu
OZV o místním poplatku z pobytu.pdf

19.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

19.11.2021

Směrnice č. 1/2021 pro poskytování půjček vlastníkům bytových jednotek, rodinných domů a bytových domů z FRB
Směrnice pro poskytování půjček z FRB.pdf
Smlouva o zapůjčce obec - vzor 220615.pdf

19.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č.6.21.pdf

30.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

30.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o veřejném pořádku a čistotě v obci

01.01.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech