Aktuality


48. Černožický kilometr

Datum konání: 6. 9. 2020

Pozvánka 48. Černožický kilometrČlenské příspěvky 2020

Datum konání: 12. 2. 2020 - 30. 4. 2020

V následujících dnech se vybírají členské příspěvky na rok 2020, prosíme o jejich úhradu:

 Členský příspěvěk činí:

200,- Kč pro neaktivního člena

500,- Kč pro aktivního závodního člena

 Příspěvky můžete platit následovně:

1 - hotově u Petra Reicha v těchto termínech - 17/2, 19/2, 24/2 a 26/2 v tělocvičně od 17:00-19:00

2 - hotově u Luďka Maliny

3 - převoden na účet TJ - 114107594/0600 - do poznámky příjemci uvést plátce příspěvku.

 Děkuji a přeji pěkný denČernožáci na Mistrovství České republiky

Datum konání: 29. 7. 2019

Černožáci na Mistrovství České republiky 2019.docxInformace pro členy TJ

Na mimořádné valné hromadě spolku TJ Sokol Černožice dne 31. 10. 2015 byl schválen nový název spolku „TJ Černožice, z.s.“, byly přijaty nové stanovy spolku a byl zvolen výkonný výbor spolku.

Výkonný výbor informuje své stávající členy spolku i případné nové zájemce o členství, že v souladu s novými stanovami (viz část IV., písm. A) se může stát řádným členem TJ na základě svého rozhodnutí fyzický osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství.

Výkonný výbor na svém prvním zasedání v listopadu 2015 rozhodl, že písemnou přihlášku jsou povinni předat noví zájemci o členství, ale i stávající členové TJ. Přihlášky lze předat výkonnému výboru hromadně cestou cvičitelů nebo osobně tajemníkovi TJ.

Dále výkonný výbor informuje o tom, že byla schválena výše členských příspěvků na rok 2016. Příspěvky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015 (uveřejněno na vývěsce tělocvičny). Výbor upozorňuje na povinnost člena TJ (viz stanovy část IV., písm. B, bod 5) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ.

 Tiskopis přihlášky je k vyzvednutí u jednotlivých cvičitelů nebo je zveřejněn na stránkách www.cernozice.cz/kanoistika a http://www.cernozice.cz/index.php?nid=7903&lid=cs&oid=1451904100 let kanoistky v Českých zemích

100 let informace pro hnutí.docx
OBEC ČERNOŽICE


www.cernozice.cz

V letošním roce podporuje naši činnost Královehradecký kraj

logo_colour_CMYK.jpg

Základní informace o kanoistice

Základní informace o rychlostní kanoistice.docx

Sponzoři

 

22873_~1.jpg

 

Výstřižek.PNG

 

LOGO_Josefovska_uzenina_s.r.o..png
3619_Damco_Website_banner_RT_05.gif

Pavel Mihalo

 logo.png

 

logo zich.jpg

w1400006030000_logo.jpg

bonex-cmyk2Jana.jpg

Návštěvnost stránek

027481