Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Chlumec nad Cidlinou - kostel Nejsvětější Trojice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Kostel Nejsvětější Trojice je nejstarší dochovanou památkou ve městě. Doložen je sice "až" v roce 1358, ale dle nápisového kamene, který byl nalezen v roce 1734 pochází již z roku 1134. Kostel je jednolodní, s plochým stromem a trojbokým presbytářem kolem něhož jsou empírové pomníky ze Suchardovy dílny, pocházející z doby kolem roku 1800. Na oltářním obraze sv. Trojice je zachycen pohled na starý vodní hrad ze 17. století. V podkroví kostela se nachází bohatě profilovaná Dubová rakev z josefinské...

Více

Chlumec nad Cidlinou - Zubatovská kaple

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Zubatovská Kaple se nachází v malám parčíku nedaleko kostela Nejsvětější trojice. Dříve byl v místech dnešního parčíku hřbitov, kaple je tedy klasicistní hrobka chlumeckého poštmistra Aloise Zubatého z roku 1836, dokončena byla však až roku 1842 J. Wunderlichem. V kryptě kaple je pochován pomolog Alois Velich (1774-1853) a mecenáš Boženy Němcové Josef Šafránek (1806-1880). Uvnitř kaple je obraz Vzkříšení od J. Hellicha z roku 1838. Hřbitov byl zrušen v r. 1904 a později přeměněn na malý park.

Více

Hradec Králové - pomník Karla Šimka

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

To, že se Pionýrské sady již „zaplaťpánbu“ nejmenují Pionýrské, ale Šimkovy ví v HK snad každý. Ale proč se tak jmenují…. Pojmenovány jsou po Karlu Šimkovy, který v blízkosti sadů 30.4.1945 položil svůj život v boji proti fašismu, bylo mu 21 let…. Nenápadný pomník se nachází u silnice v místě, kde Karel Šimek zemřel.

Více

Hradec Králové - pamětní deska bratří Štefanů

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Ulici Bratří Štefanů zná v HK snad každý, jedná se o komunikaci s výjezdem na Třebechovice pod Orebem. Ale po kom je tato komunikace pojmenována, kdo byli bratři Štefanové….? Starší Ivan Štefan - četař 2. ČS pluku ve Franci, popraven 12.10.1943 v Mnichově. Mladší bratr Benignus Štefan - stíhací pilot legendární 313 ČS peruti RAF, sestřelen 8.3.1943 v Bretani. Pamětní deska je umístěna na rodném domě bratrů Štefanů.

Více

Hradec Králové - bývalá jezuitská kolej - Nové Adalbertinum

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Rozlehlá budova bývalé Jezuitské koleje, která sousedí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie „zabírá“ významnou část jižní strany velkého náměstí. Kolej byla založena již roku 1629, se stavbou bylo však započato až na začátku 70. let 17. století. K dokončení barokního areálu, jehož autorem byl stavitel P. I. Bayer, došlo až roku 1710. V roce 1775 byla kolej zrušena následně byla v letech 1810-34 empírově upravena pro civilní a vojenské účely. V 90. letech minulého století byl areál vrácen...

Více

Hradec Králové - Kanovnické domy

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Kanovnické domy - jedná se o řadu původně renesančních domů pro členy kapituly při chrámu sv. Ducha v jehož blízkosti se nachází. Dnešní barokní podobu s bohatě zdobenými štíty domy získaly po úpravě dle návrhu J. B. Santiniho.

Více

Hradec Králové - bývalý klášter de Notre Dame

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Ani většina obyvatel Hradce zřejmě neví, že dnešní léčebna dlouhodobě nemocných, na Pospíšilově třídě, je bývalý klášter de Notre Dame. Tato zajímavá budova byla postavena na přelomu 19 a 20 století. Autorem projektu byl V. Weinhengst, který je i autorem divadla a Boromea na Orlickém nábřeží.

Více

Hradec Králové - Gočárův Okresní a finanční úřad

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Posledních prací největší osobnosti české architektury 20. století Josefa Gočára v Hradci Králové byl projekt Okresního a finančního úřadu. Tato monumentální budova byla postavena v letech 1932-36. V podstatě se jedná se o dvě samostatné budovy propojené „spojovacím tulenem“ (odborníci mi tento výraz snad prominou). Vstupní portál je zdoben státním znakem Československé republiky.

Více

Hradec Králové - pomník bitvy r. 1866 na Pláckách

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Stopy na bitvu, která se strhla dne 3.7.1866 mezi prusy a rakušany se nachází na mnoha místech severně od Hradce Králové. Tento pomník se nachází v dnešní části Hradce, v Pláckách. Jak nápis na pomníku praví, byl věnován tehdy osmiletou dcerou Kydlinovského mlynáře Johannou Stremchovou.

Více

Hradec Králové - Plotiště nad Labem - socha sv. Václava

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Socha sv. Václava, patrona českého, se nachází na okraji Plotišť v ulici Petra Jilemnického nedaleko železničního přejezdu.

Více