Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Homol

Místo
Orlické hory a podhůří

Nedaleko dnes již téměř zaniklého hradu Dřel, kousek od Ústí nad Orlicí, mezi obcemi Koldín a Lhota u Potštejna stojí ne příliš známé, a přesto velice zajímavé poutní místo. Raně barokní areál Homol, založený hraběnkou Terezií Eleanorou z Ugarte v roce 1692, je díky svému kamennému schodišti z 2. poloviny 18. století, zdobenému sochami a vázami, považováno za středoevropský stavební unikát. Scala Sancta - svaté schody - stoupají od silnice až na vrchol kopce ke kostelu Panny Marie Bolestné. Cesta...

Více

Lochenice - kostel narození Panny Marie

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lochenice - Kostel Narození Panny Marie byl zmiňován již v r. 1350. Během husitských válek byl zpustošen a vyrabován. Ke konci 15. století byl opraven a opatřen zvony. Barokní přestavby se kostel dočkal v letech 1784 - 86. Věž kostela je zachována v původní podobě. Zařízení kostela a kamenná kropenka jsou z druhé poloviny 18. století.

Více

Libníkovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Libníkovice - obec založena zřejmě ve třináctém století. Počátkem 16.století je ves zmiňována jako součást tvrze v Ledcích. V roce 1542 je majitelem Libníkovic zmiňován Václav Šárovec. Dnes v obci najdeme pomník ukřižování se zvoničkou a pomník padlých v 1. sv. válce.

Více

Librantice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Librantice - první písemná zpráva o vsi je z roku 1492, kdy Johanka z Březovic prodává tvrz Třebechovice, ke které tehdy Librantice patřily. V r. 1779 se Librantice staly samostatnou obcí. Roku 1785 byly v Libranticích vyměřeny pozemky pro josefínský katastr, tímto aktem byly definitivně stanoveny hranice obecního katastru, které zůstaly platné až do roku 1952. Zajímavostí obce je budova školy, která je zapsána v seznamu kulturních památek. Postavena byla v r. 1913, rekonstrukcí prošla v r. 1994 a opět...

Více

Dohalice - pomníky bitvy r. 1866 u sila

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Soubor pomníků obětí prusko-rakouské války roku 1866 najdeme na konci obce při cestě k Sadové. Jedná se o pískovcovou pyramidu věnovanou 65 rakouským a pruským vojákům, pomník Jana Bednáře, hrobníka ze Mžan, který obětavě ošetřoval zraněné a pomník všeobecného věnování (s ozdobným křížem).

Více

Štěnkov

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Štěnkov - obec jižně od Třebechovic pod Orebemm která je doložena roku 1406, v záznamech z roku 1494 je obec nazývána Čenkov. V obci dochováno několik roubených chalup a starých statků, na návsi najdeme monumentální pomník ukřižování. Díky své poloze nad pravým břehem řeky Orlice je Štěnkov východiskem do Hradeckých lesů, Poorlické naučné stezky, ale i nedalekého Podorlického skanzenu v Krňovicích. Obcí prochází žlutá turistická značka ve směru Třebechovice - Suté Břehy a cyklotrasa č. 4168.

Více

Slatina u Hradce Králové

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Slatina - dříve samostatná obec, dnes součást Hradce Králové. Slatinou prochází cyklotrasa č. 4257 ve směru Pilertice - Jílovice, dále k Orlickým horám je již značení rozdílné dle směru, kterým se cykloturista vydá. V obci, v křižovatce cest, najdeme pomník obětem 1. sv. války a ve směru k Libranticím monumentální pomník ukřižování.

Více

Lubno (u Nechanic)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lubno - obec východně od Nechanic prvně připomínáná roku 1401. Částí obce prochází červená turistická značka vedoucí z Nechanic k zámečku Hrádek u Nechanic a dále do Osic. V obci najdeme sochu sv. Jana Křtitele z 2. poloviny 18. století, která byla přenesena ze zrušeného zámku v Sadové. Uprostřed obce pomník obětem bitvy r. 1866 a v zatáčce k Dolnímu Přímu kamennou zvoničku s pomníkem ukřižování.

Více

Tůně

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Tůně - obec severovýchodně od Nechanic. V mlýně, čp. 1 se v r. 1914 narodil pplk. letectva a RAF Karel Knaifl, který bojoval jako pilot v bitvě o Anglii u 311. čs. bombardovací perutě. Dnes v obci na návsi najdeme pomník ukřižování se zvoničkou.

Více

Pomník nad Vysokou nad Labem

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník nesmyslným obětem 2. sv. války najdeme nad Vysokou u cesty k Hájence. Historie říká, že u konce války 1. května 1945 byla vyvražděna rodina Kašparova. Dne 7. 5. 1945 byla Vysoká obklíčena Němci a popraven byl Antonín Krám, Jan Dvořák, Josef Krpata a 6 ruských vojáků. Pan Josef Trojan byl zastřelen na poli. Pohřeb popravených se konal 10. 5. 1945. Pomník byl odhalen 1. 6. 1947. Dnes kolem vede červená turistická značka.

Více