Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Lochenice - kostel narození Panny Marie

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lochenice - Kostel Narození Panny Marie byl zmiňován již v r. 1350. Během husitských válek byl zpustošen a vyrabován. Ke konci 15. století byl opraven a opatřen zvony. Barokní přestavby se kostel dočkal v letech 1784 - 86. Věž kostela je zachována v původní podobě. Zařízení kostela a kamenná kropenka jsou z druhé poloviny 18. století.

Více

Dohalice - pomníky bitvy r. 1866 u sila

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Soubor pomníků obětí prusko-rakouské války roku 1866 najdeme na konci obce při cestě k Sadové. Jedná se o pískovcovou pyramidu věnovanou 65 rakouským a pruským vojákům, pomník Jana Bednáře, hrobníka ze Mžan, který obětavě ošetřoval zraněné a pomník všeobecného věnování (s ozdobným křížem).

Více

Pomník nad Vysokou nad Labem

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník nesmyslným obětem 2. sv. války najdeme nad Vysokou u cesty k Hájence. Historie říká, že u konce války 1. května 1945 byla vyvražděna rodina Kašparova. Dne 7. 5. 1945 byla Vysoká obklíčena Němci a popraven byl Antonín Krám, Jan Dvořák, Josef Krpata a 6 ruských vojáků. Pan Josef Trojan byl zastřelen na poli. Pohřeb popravených se konal 10. 5. 1945. Pomník byl odhalen 1. 6. 1947. Dnes kolem vede červená turistická značka.

Více

Ledce - kostel sv. Máří Magdalény

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Ledce, obec cca 4 km severovýchodně od Třebechovic pod Orebem. První písemná zmínka o obci je datována rokem 1450, kdy byla pobořena místní tvrz. Při cestě do obce ve směru od Třebechovic zaujme po pravé straně gotický kostel sv. Máří Magdalény jehož vznik je datován do 15. století, v oknech jsou dochovány zbytky maleb znaků rodu trčků z r. 1614. Na přilehlém hřbitově jsou i dva náhrobníky ze 16. století. Obec je křižovatkou cyklotras KČT č. 222, 4166 a 4262.

Více

Rosnice - pomník bitvy r. 1866

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Daným pomníkem je mohutná pískovcová pyramida věnovaná 350 pruským vojákům padlým v bojích o Rosnice a pohřbeným do hromadného hrobu. Pomník, který se nachází na soukromém pozemku najdeme na levé straně při silnici vedoucí z Rosnic do Všestar. Kolem vede modrá turistická značka ve směru Všestary - Hrádek u Nechanic a cyklotrasa KČT 4270.

Více

Dohalice - pomník rakouské Knebelovy brigády

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník rakouské Knebelovy brigády od X. armádního sboru - jedná se o plastiku stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Socha pochází z Itálie a byla darována rakouským ministerstvem války Ústřednímu spolku. Pomník, který je vytesán z mušlového vápence byl zhotoven rakouskými sochaři, kteří sloužili jako vojáci v Itálii. Socha instalována někdy kolem r. 1901. Další dva téměř identické pomníky lva se nacházejí u Ossaria na Chlumu.

Více

Všestary - soubor pomníků bitvy r. 1866 u kostela

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

U všestarského kostela najdeme soubor pomníků na hrobech obětí bitvy r. 1866. Jedná se o pískovcovou typovou pyramidu všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Dále litinový pomník s vojenskými emblémy rakouského nadporučíka Josefa Wokala od 1. dělostřeleckého pluku a tři pískovcové pomníky s křížem z nichž jeden je věnován rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi od 11. praporu polních myslivců. Další jména padlých najdeme napsána v kostele, který během války fungoval jako lazaret.

Více

Dohalice - socha Persea a sv. Nepomuk

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

V Dohalicích krom pomníků bitvy r. 1866 najdeme i zajímavé sochy. Na návsi je to Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1832 a na břehu říčky Bystřice socha Persea. Socha Persea je jedna z výtvarně nejvýznamnějších pozdně klasicistních plastik v kraji, byla vytvořena z hrubozrnného pískovce v roce 1844. Je postavena na hranolovitém podstavci z kvádrů, ukončeném profilovanou římsou, na něm stojí v nadživotní velikosti antický oděnec, s helmicí na hlavě, s pláštěm a mečem, v pravici drží kopí, v levé ruce...

Více

Dohaličky - pomníky bitvy r. 1866 u kostela

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

U kostela sv. Jana Křtitele na Dohaličkách najdeme několik pomníků na hrobech obětí bitvy r. 1866. Jedná se např. o pískovcovou záklopní desku s Vysokým křížem z bílého mramoru označující hrob pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Hrob 7 rakouských a 25 pruských vojáků označený litinovým brabantským křížem na pískovcovém pomníčku. Dále kříž typu č. 12 na hrobě 9 rakouských a 9 pruských vojáků, věnovaný pruským řádem johanitů a litinový kříž...

Více

Mžany - kaplička Panny Marie Lurdské

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Opravenou kapličku Panny Marie Lurdské se studánkou a dvojicí památných lip najdeme v polích cca půl kilometru jižně od vsi směrem k Dohalicím. U Kapličky najdeme "zázračnou studánku", poskytující vodu i v dobách největšího sucha a je opředená pověstí o vrácení zraku slepému děvčeti. Turistické značení ke kapličce není..., ale zdatný poutník si určitě poradí...

Více