Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Kaple svaté Trojice

Místo
Hrubý Jeseník

Kamenná mariánská poutní kaple na úpatí vrchu Jeřábu. Původně dřevěná stavba byla postavena jako poděkování obyvatel Králik za záchranu před Prusy za Slezských válek. Nynější kaple byla byla vystavena v roce 1898. V okolí se nachází radioaktivní Prameny. Nejznámější Rudolfův pramen.

Více

Kašna sv. Jana Nepomuckého

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pískovcová Kašna pochází z roku 1772. Barokní sousoší sv.Jana Nepomuckého se 2 velkými anděly je z dílny Matyáše Brauna a vzniklo již roku 1718 nákladem císařského rychtáře Jana Fridricha. Sousoší původně stálo před dnes již neexistující Pražskou branou.

Více

Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hučák

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

V kinosále vás přivítá Čtvero ročních období - ojedinělé filmové dílo na 12 m širokém plátně. Jaro zaplavené vodou vystřídá sluncem zalité léto, podzim přinese plody v podobě energetických rostlin a zima zamrazí Studeným větrem. O tom, že všechny tyto přírodní síly umí člověk spoutat a využít, vás přesvědčí známý dirigent Varhan Orchestrovič Bauer a jím moderně přepracované Vivaldiho klasické hudební dílo Čtvero ročních období. Obnovitelné zdroje využívá člověk odnepaměti -...

Více

Hradec Králové - kříž na Zámečku

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník ukřižování v lokalitě Zámeček se nachází nedaleko dřevěného kostela a Zvonice. Věnován byl roku 1894 "ke cti a chvále Boží" paní Terezií Kemlinkovou, Marií Mayerovou, Emilií Waldekovou a Mathildou Kemlinkovou.

Více

Dohalice - tvrz, sýpka

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Tvrz Dohalice stávala na místě nynější sýpky u říčky Bystřice. V roce 1352 byl jejím pánem Václav z Dohalic. Tato původní malá tvrz ohrazená vodním příkopem zanikla zřejmě už za třicetileté války. Na jejím místě postavil v r. 1667 Václav Záruba z Hustiřan tvrz novou. Ta zanikla kolem roku 1825, kdy byly zbořeny poslední její zbytky. Na místě zříceniny byl s použitím části rozvalin vystaven špýchar. Dnes jsou na fasádě znatelná barokní okna, která byla při přestavbě zazděna. Na východ od...

Více

Hradec Králové - Boromeum (Biskupské gymnázium)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Boromeum na Orlickém nábřeží - dnes biskupské gymnázium, bylo dostavěno v r. 1902 dle plánů V. Weinhengsta, jako chlapecký církevní konvikt (katolický internát), kolej pro studenty. Gymnázium v budově působí od r. 1992 a navázalo tak na přerušenou tradici úspěšného jezuitského gymnázia, založeného v roce 1636.

Více

Sadová - pomníky bitvy r. 1866

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Soubor pomníků na hrobech obětí bitvy Prusko-Rakouské války najdeme vedle státní silnice ve směru Hradec Králové - Jičín. K nejzajímavějším pomníkům patří pomník pruského pplk. a velitele 2. praporu 3. gardového granátnického pluku Hermanna von Panncwitze - pomník s achajskou přilbou.

Více

Les Svíb - Alej mrtvých

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Alej mrtvých - místo posledního odpočinku tisíců vojáků obou znepřátelených stran Prusko-Rakouské války. Část lesa podél Aleje mrtvých je v podstatě jedním Velkým hromadným hrobem. Podél Aleje jsou vystavěny monumentální pomníky, v jejich okolí se nachází desítky typových pyramid a křížů na hromadných hrobech. Největším pomníkem je pomník rakouského polního pluku č. 51, který se nalézá cca v polovině Aleje mrtvých. Je zhotoven z hořického pískovce a zřízen byl r. 1902 důstojnickým...

Více

Les Svíb - Říman

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Říman - nádherný pomník věnovaný rakouskému 12. pěšího pluku. Najdeme ho u cesty z Máslojed do Benátek. Pod pomníkem umírajícího římana leží 7 důstojníků pluku a v okolí 294 vojínů. Pomník byl odhalen rok po krvavé bitvě 7.6.1867. Na Louce za pomníkem se nachází hromadné hroby označené typový křížem.

Více

Les Svíb - severovýchodní okraj lesa

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník pruského 1. magdeburského pěšího pluku č. 26 najdeme na severovýchodním okraji lesa. Jedná se o pískovcový kvádrový pomník s dělovým křížem, který byl věnován plukem

Více