Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Myštěves

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Barokní zámek stojí na okraji přírodního parku 1,5 km severně od obce Myštěves v Královéhradeckém kraji. Zámek je obdélný patrový objekt s mansardovou střechou a modelovaným středním rizalitem s arkádovým podjezdem. Historie Zámek byl vybudován v 1. polovině 18. století. V roce 1901 nechal zámecký objekt přestavět průmyslník Gaston Malmann ze Skřivan. Později se majitelé střídali. V posledních letech zámek sloužil jako reprezentační a rekreační zařízení.

Více

Cerekvice nad Bystřicí

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Barokní zámek stojí na severním okraji obce Cerekvice nad Bystřicí na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Zámek je trojkřídlý objekt s mansardovou střechou, v nádvoří jsou přízemní arkády. Ve východním zámeckém křídle se dochovaly renesanční klenby. Zámek obklopuje anglický park, ve kterém je studna krytá altánem z roku 1790. Historie Původní gotická věžovitá tvrz se připomíná již v roce 1368, v 16. století byla tvrz rozšířena a v 1. polovině 18. století přestavěna na barokní zámek. V...

Více

Dobřenice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

>Zámek se nachází v severní části obce Dobřenice v Královéhradeckém kraji. Zámek je patrový objekt se středním dvoupatrovým rizalitem. Vstup zdobí brána se sochami lvů. K západní části zámku přiléhá rozlehlý park s památnými stromy. Zámecký objekt není veřejnosti přístupný. Historie Zřejmě Ferdinand Rudolf Dobřenský z Dobřenic nechal po roce 1693 na místě původní tvrze postavit barokní zámek. V roce 1775 přepadli zámek vzbouření sedláci a zpustošili jej. V roce 1781 byl zámek opraven....

Více

Hořiněves

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Barokní zámek se nachází ve vsi Hořiněves v Královéhradeckém kraji. Zámek je patrový obdélný objekt s rizalitem a dvěma dvoupatrovými nárožními věžemi při jižní straně. Zámek není veřejnosti přístupný. Historie Na místě původní gotické tvrze nechal hrabě František Ferdinand Gallas v 60. letech 17. století vybudovat výstavné renesanční sídlo, které bylo za Šporků počátkem 18. století přestavěno na barokní zámek. V roce 1775 byl zámek vypleněn, poté byl poškozený zámek opraven a...

Více

Sloupno

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Obec a zámek Sloupno leží 2,5 km severně od Nového Bydžova. Obec je přístupná autobusem z Nového Bydžova a nebo krátkou procházkou po silnici směrem na Jičín. Zámek spatříte hned, jakmile opustíte poslední domy Nového Bydžova. Ve 20. století zámek silně zchátral ale v posledních letech jej soukromí vlastníci zdařile opravili. Zámek je jednopatrový, vnější průčelí poměrně jednoduché a prosté. Poprvé se v obci Sloupno připomíná tvrz v roce 1555. Od té doby měnila celou řadu majitelů, až v...

Více

Tyršův most

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Více

Hradec Králové - roz. Fakultní nemocnice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Rozcestí a orientační místo na turistické trasa nedaleko Fakultní nemocnice.

Více

Loučná Hora

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Kostel sv. Jiří. Výrazná stavba lidového pozdního baroka připisovaná staviteli Františku Kermerovi. Je doplněna dřevěnou hranolovitou Zvonicí se zvony z počátku 16. století.

Více

Dolní Přím

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Více

Vlkov nad Lesy

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lovecký zámeček Vlkov nad Lesy se nachází 8 km severozápadně od Chlumce nad Cidlinou. Majitel panství Chlumec nad Cidlinou, František Ferdinand Kinský dal v druhé polovině 18. stol postavit na okraji vsi Vlkov nad Lesy lovecký zámeček. Jednalo se o jednopatrovou, pozdně barokní budovu z části zděnou, z části roubenou, krytou šindelovou mansardou. V roce 1895 byl zámeček změněn na myslivnu. Ve vlastnictví Kinských zůstal až do roku 1945, kdy přešel do majetku státu. Koncem 70. let jej okresní podnik...

Více