Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Divec

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Divec - nejstarší písemná zpráva o obci je doložena z počátku 14. století, z doby působení české královny - vdovy Elišky Rejčky v Hradci Králové. V té době královna vedla inkviziční procesy proti kacířům z Černilova, Divce, Librantic a Dobrušky. Další zpráva je datována rokem 1417, kdy byla ves rozdělena mezi Hynka z Červené Lhoty a Opatovický klášter, jak prozrazuje soudní zápis z tohoto roku majitelé se o svůj majetek přeli. Z jihu je obec ohraničena výrazným lesním masivem Dehetník jehož...

Více

Roudnička

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Roudnička - obec jižně od centra HK v údolí mezi kopcem sv. Jana a lesnatým návrším, které jí odděluje od Vysoké n. L. Ves byla založena pravděpodobně v 11. století řádem opatovických Benediktýnů. Od roku 1421, kdy byl opatovický klášter vypálen a opuštěn, patřila obec, s kratšími přestávkami, městu Hradec Králové. Za třicetileté války byla obec zpustošena a některé usedlosti byly rozbořeny. Ale i tak povstala obec zpopela a v r. 1773 již bylo v Roudničce 20 stavení. Před krvavou bitvou dne...

Více

Chmelovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Chmelovice - obec nedaleko Králík u Nového Bydžova. Ves byla založena roku 1786 při dvoře Podoliby. Jméno dostala po opatu broumovského kláštera Chmelovi. V obci dochován velký empírový statek. Na protější velké návsi zaujme soubor tří pomníků, které byly postaveny roku 1901 na náklady manželů Jana a Barbory Podaných. Jedná se o pomník ukřižování umístěný mezi pomníky svatých.

Více

Stará Skřeneř

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Původně v místě stávala středověká ves Skřeneř, ze které zbyl jen dvůr. Před rokem 1790 byla založena sousední Nová Skřeneř, v letech 1835-54 byla pro zemědělské dělníky při dvoře postavena současná ves Stará Skřeneř. Přes svůj název tedy obec patří knejmladším obcím v Čechách. V obci najdeme zvoničku se sochu sv. Josefa z r. 1895 a sochu sv. Donáta.

Více

Janovice (HK)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Janovice - první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1427, kdy je jako majitel uváděn Čeněk z Janovic. Místo bylo osídleno již v dávných dobách což dokládají četné archeologické nálezy popelnic, kamenných nástrojů a bronzových ozdob. Nálezy jsou uloženy v muzeu v Novém Bydžově. Posledními majiteli obce byl rod Černínů v jehož rukou zůstala obec až do dvacátých let 20. století kdy byl statek v rámci agrární reformy rozparcelován. Dnes poblíž návsi najdeme dochována barokní Boží muka z roku...

Více

Smidarská lhota

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Smidarská lhota - první zmínky o obci jsou již z poloviny 12. století. Na upravené návsi stojí Památník obětí první světové války postavený v roce 1922 a socha ukřižovaného Krista s letopočtem 1803. Na kraji obce (ve směru na Starý Bydžov) najdeme kapličku z roku 1876, vedle ní se nacházela studánka s léčivou vodou.

Více

Jeřičky

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Jeřičky - málo obydlená obec na nejsevernějším místě bývalého hradeckého okresu. Vzhledem k poloze obce na okraji lesů jsou Jeřičky dobrým východiskem k lesním toulkám a k podzimnímu sběru hub. Z obce je to nedaleko jak k Rybníku Velký Vřešťov, tak i k poutnímu místu v Chotěborkách. Obcí prochází cyklotrasa č. 4271.

Více

Podoliby

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Podoliby - pbec prvně písemně doložená roku 1363. V 15. století byla ves v majetku Havla Zvířetického. Roku 1623 se majitelem Podolib i sousedních obcí stal Albrecht z Valdštejna. Během 30ti leté války ves téměř zanikla. Dnes v obci na upravené návsi najdeme Lipovou alej a zvoničku s pomníkem ukřižování. Pro cyklisty je nově připraveno odpočinkové místo.

Více

Sobětuš

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Obec na okraji bojiště pruskorakouské války roku 1866. V obci je dochováno několik klasických selských stavení, pomník ukřižování z roku 1901 a socha sv. Václava. Pro příznivce koní se nabízí návštěva místního Sportovního klubu s možností vyjížďky na Krásném koňském hřbetu.

Více

Těchlovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Těchlovice - první písemná zpráva o vsi zvané Tyechlowicz pochází z roku 1318. V obci najdeme pseudogotickou Kapličku sv. Panny Marie z roku 1900, sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1822, pomník ukřižování a pomník obětí 1. sv. války s pískovcovým lvem. Obcí prochází cyklotrasa KČT č. 181.

Více