Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Radíkovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Radíkovice - obec západně od Hradce Králové a 2 km od zámku Hrádek (u Nechanic). Prvně písemně doložena je obec roku 1365 ve spojitosti s dělením rodového majetku bratrů Svatomíra a Hynka z Hořic. Do dnešních dnů se dochovala část pahorku, který je pozůstatkem tvrze prvně zmíněné roku 1415. Místo je lokálně známo jako Na valech. Dnes v obci najdeme sochu Madony a v parku obnovenou zvoničku a vytesaný obecní znak. Obcí prochází červená turistická značka ve směru Nechanice - Osice a cyklotrasy KČT...

Více

Králíky (HK)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Králíky - obec severovýchodně od Nového Bydžova. první historická písemná zmínka o vsi je v Zemských deskách z roku 1635.V berní rule z roku 1651 je ves uváděna jako Kralice. Dnes v této zemědělské obci najdeme pomník se sochou sv. Panny Marie a pomník ukřižování.

Více

Nepolisy - kostel sv. Máří Magdalény

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Nepolisy - první písemná zpráva o obci pochází z roku 1299. Roku 1391 se připomíná dřevěný kostel sv. Máří Magdalény, který roku 1707 nahradila barokní stavba. V roce 1896 došlo k jeho poboření a ke stavbě nového pseudorománského kostela sv. Maří Magdalény, který byl dokončen roku 1901. Zajímavostí obce je nezvykle velká středověká náves obdélného tvaru. V obci je dochován větší počet přízemních roubených domů z 18-19. století. Pro cyklisty je u kostela nově vybudované kryté odpočinkové...

Více

Lužec nad Cidlinou - Kostel sv. Jiří

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lužec nad Cidlinou - dlouhá středověká lánová obec s množstvím dochovaných roubených i zděných domů z 18. a 19. století. První písemná zmínka o vsi je datována rokem 1325, kdy byl jejím majitelem vladyka Slavibor z Lužce. Dominantou obce je kostel sv. Jiří z roku 1872, v místě je však doložen již kostel středověký. V blízkosti kostela se nachází barokní fara z 1. čtvrtiny 18. století. V obci dále najdeme zrekonstruovanou kapličku Panny Marie z 1. poloviny 18. století, dále sochu sv. Linharta, která...

Více

Plachta - Na Plachtě

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Typ

Hradecká lokalita Plachta (Na Plachtě) se nachází na jihovýchodním okraji města. Lokalita Plachta je známa již v 15. století, tehdy se jednalo o bezlesou pastevní a mokřadní krajinu, ráz této krajiny se dochoval do současnosti. Na Plachtě se nachází více jak 2500 druhů živočichů z nichž je více jak 1000 druhů brouků, na 800 druhů motýlů a 50 druhů vážek což je nejvíce druhů na jednom místě v ČR. Rostlin je Na Plachtě cca 800 druhů. V roce 2007 byla Plachta navržena do celoevropské soustavy...

Více

Stará Voda - kostel sv. Václava

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Stará Voda - obec východně od Chlumce nad Cidlinou poprvé písemně doložená roku 1369 v souvislosti s dřevěnou tvrzí. Z tvrze se do dnešních dob dochovalo pouze místní označení Na Parkánech. Obci dominuje stavba gotického cihlového kostela sv. Václava, který byl postaven ve druhé polovině 14. století, později byl raně barokně upraven. Obcí prochází cyklotrasa KČT 4199.

Více

Stará Voda - dřevěná zvonice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Mohutnou dřevěnou zvonici ve Staré Vodě najdeme uprostřed obce u křižovatky místních komunikací. Zvonice byla postavena zřejmě na přelomu 16. a 17. století. Pro cyklisty bylo v blízkosti zvonice nedávno dokončeno kryté odpočinkové místo.

Více

Chlumec nad Cidlinou - Loreta, městské muzeum

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Budovu městského muzea - Lorety v Chlumci nad Cidlinou najdeme při pravé straně silnice ve směru na Nový Bydžov. Postavena byla rodem Kinských, dle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, v letech 1717-1719. Původně objekt sloužil jako kolej řádu piaristů. Celkově byl dokončen v roce 1740. Novodobá rekonstrukce Lorety se uskutečnila na přelomu tisíciletí. Od roku 2002 je v objektu umístěna expozice dějin Chlumce nad Cidlinou a okolí. Dále expozice selských bouří z roku 1775 a zcela jistě zaujme výstava...

Více

Hrad Pecka

Místo
Podzvičinsko

Proč nenavštívit Perlu Podkrkonoší? Tak je právě nazývám hrad Pecka. Ze své hradní vyhlídky nabízí výhled právě na masiv Krkonoš se Sněžkou a Černou horou. Historie se o Pecce zmiňuje již v počátcích 14. století. Přístup ně hrad byl po padacím mostě, protože byl obehnán vodním příkopem. Sestával se ze dvou věží a obytného paláce. V 15., století pak majitel usiloval o rozšíření, kteréé prošlo mnoha styli až po renesanční přestavbu.Upravu zakončíl pak v 17. století Kryšrof Harant z...

Více

Polizy - vyhlídka u křížku

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Vyhlídkové místo se nachází u křížku nedaleko křižovatky u obce Polizy mezi Osicemi a Lhotou pod Libčany. Kříž byl postaven na náklady Jana a Kateřiny Pluhovských z Poliz roku 1840. K severu se od vyhlídky nabízí výhled na Zvičinu a Krkonoše, k východu na Hradec Králové a k jihu na Kunětickou horu a Železné hory. Místem prochází cyklotrasa KČT č. 4198

Více