Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika

Turistika


Vysoká nad Labem

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Vysoká nad Labem - obec vzniklá hluboko v minulosti na levém břehu Labe jižně od soutoku Labe s Orlicí. První písemná zmínka je dochována z roku 1073 v souvislosti s Opatovickým Klášterem, jemuž po několik století výnosem krále Vratislava II. obec patřila. Obec hrála významnou úlohu i v husitských válkách a je místem zasnoubení císaře Františka Josefa I. a císařovny rakouské. V roce 1535 byla Vysoká od Opatovic odtržena. V roce 1798 byla postavena dřevěná škola a roku 1874 postavena zvonička. Dnes...

Více

Ledce - kostel sv. Máří Magdalény

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Ledce, obec cca 4 km severovýchodně od Třebechovic pod Orebem. První písemná zmínka o obci je datována rokem 1450, kdy byla pobořena místní tvrz. Při cestě do obce ve směru od Třebechovic zaujme po pravé straně gotický kostel sv. Máří Magdalény jehož vznik je datován do 15. století, v oknech jsou dochovány zbytky maleb znaků rodu trčků z r. 1614. Na přilehlém hřbitově jsou i dva náhrobníky ze 16. století. Obec je křižovatkou cyklotras KČT č. 222, 4166 a 4262.

Více

Rosnice - pomník bitvy r. 1866

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Daným pomníkem je mohutná pískovcová pyramida věnovaná 350 pruským vojákům padlým v bojích o Rosnice a pohřbeným do hromadného hrobu. Pomník, který se nachází na soukromém pozemku najdeme na levé straně při silnici vedoucí z Rosnic do Všestar. Kolem vede modrá turistická značka ve směru Všestary - Hrádek u Nechanic a cyklotrasa KČT 4270.

Více

Dohalice - pomník rakouské Knebelovy brigády

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník rakouské Knebelovy brigády od X. armádního sboru - jedná se o plastiku stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Socha pochází z Itálie a byla darována rakouským ministerstvem války Ústřednímu spolku. Pomník, který je vytesán z mušlového vápence byl zhotoven rakouskými sochaři, kteří sloužili jako vojáci v Itálii. Socha instalována někdy kolem r. 1901. Další dva téměř identické pomníky lva se nacházejí u Ossaria na Chlumu.

Více

Všestary - soubor pomníků bitvy r. 1866 u kostela

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

U všestarského kostela najdeme soubor pomníků na hrobech obětí bitvy r. 1866. Jedná se o pískovcovou typovou pyramidu všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Dále litinový pomník s vojenskými emblémy rakouského nadporučíka Josefa Wokala od 1. dělostřeleckého pluku a tři pískovcové pomníky s křížem z nichž jeden je věnován rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi od 11. praporu polních myslivců. Další jména padlých najdeme napsána v kostele, který během války fungoval jako lazaret.

Více

Dohalice - socha Persea a sv. Nepomuk

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

V Dohalicích krom pomníků bitvy r. 1866 najdeme i zajímavé sochy. Na návsi je to Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1832 a na břehu říčky Bystřice socha Persea. Socha Persea je jedna z výtvarně nejvýznamnějších pozdně klasicistních plastik v kraji, byla vytvořena z hrubozrnného pískovce v roce 1844. Je postavena na hranolovitém podstavci z kvádrů, ukončeném profilovanou římsou, na něm stojí v nadživotní velikosti antický oděnec, s helmicí na hlavě, s pláštěm a mečem, v pravici drží kopí, v levé ruce...

Více

Dohaličky - pomníky bitvy r. 1866 u kostela

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

U kostela sv. Jana Křtitele na Dohaličkách najdeme několik pomníků na hrobech obětí bitvy r. 1866. Jedná se např. o pískovcovou záklopní desku s Vysokým křížem z bílého mramoru označující hrob pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Hrob 7 rakouských a 25 pruských vojáků označený litinovým brabantským křížem na pískovcovém pomníčku. Dále kříž typu č. 12 na hrobě 9 rakouských a 9 pruských vojáků, věnovaný pruským řádem johanitů a litinový kříž...

Více

Mžany - kaplička Panny Marie Lurdské

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Opravenou kapličku Panny Marie Lurdské se studánkou a dvojicí památných lip najdeme v polích cca půl kilometru jižně od vsi směrem k Dohalicím. U Kapličky najdeme "zázračnou studánku", poskytující vodu i v dobách největšího sucha a je opředená pověstí o vrácení zraku slepému děvčeti. Turistické značení ke kapličce není..., ale zdatný poutník si určitě poradí...

Více

Stračovská Lhota

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Obec známá v roce 1869 jako „Lhota, osada obce Stračov", v r. 1880 pod názvem Lhota u Stračova. V této sice turisticky nevýznamné obci dnes nejdeme rekonstruované pomníky ukřižování a pro fandy vojenské historie je to pískovcová pyramida na hrobě 2 rakouských a 2 pruských vojáků padlých v bitvě r. 1866, která byla věnována pruským řádem johanitů.

Více

Svobodné Dvory

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Dříve samostatná obec Svobodné Dvory, která je dnes součást Hradce Králové je poprvé zmiňovaná r. 1836. Část obce, Bohdanecké Dvory je však zmiňována již r. 1565. Dnes v křižovatce cest najdeme monumentální pomník ukřižování postavený na náklady obce Bohdaneckých Dvorů z r. 1891 a pomník obětem 1. sv. války.

Více