Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí


Lubno - kaple za obcí

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Zajímavou hřbitovní kapli najdeme za obcí Lubno směrem k Popovicím. Přesný datum postavení pseudogotické kaple mi znám není, ale je spojen se stavbou hřbitova ve druhé polovině 19. století.

Více

Chlum - kostel Proměnění Páně

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Chlum - obec připomínaná roku 1352. Původní gotický kostel je datován rokem 1384. V 16. století byl kostel upraven a přestavěn. Kolem roku 1775 byla přistavěna loď s věží. Na hlavním oltáři je dochována renesanční trojkřídlová archa z roku 1649. Dne 3.7.1866 byl kostel "svědkem" krvavé bitvy prusko-rakouské války. Během bitvy byl kostel několikrát dobýván a zasažen dělostřeleckými granáty. Některé z nich jsou dodnes zazděny v jižní a východní zdi. Na vnitřní levé straně kostelní lodi je na...

Více

Smidary - kostel sv. Stanislava

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Smidary - dominanta obce kostel sv. Stanislava je od třicetileté války zasvěcen polskému světci sv. Stanislavu. Důvodem zasvěcení polskému světci byl nedostatek českých kněží, za které v Čechách působili kněží polští. Předchůdce dnešního kostela, kostel dřevěný v roce 1749 vyhořel a na jeho místě byla postavena barokní stavba s věží. I nový kostel však v roce 1752 vyhořel a tak Konečné datum dostavby je rok 1769. Vnitřní stěny jsou členěny mohutnými polopilíři se sdruženými pilastry. Na...

Více

Sv. Venancius u Smidarské Lhoty

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Sochu svatého Venancia najdeme cca v polovině cesty mezi Smidary a Smidarskou lhotou. Dle pověsti v těchto místech přepadli v noci tři lvi hraběte Dymokurského, který jel na koni. Když hrabě uznal, že obrana by byla marná, modlil se a v duchu vzíval svého patrona Venancia, aby ho vysvobodil. A tak lvi chvíli zuřivým pohledem na hraběte hleděli a pak se vzdálili. Jako dík dal hrabě postavit tuto sochu. Kolem sochy stojí dvě lípy, dříve však bývalo lip pět.

Více

Sendražice - kostel sv. Stanislava

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Sendražice - obec písemně doložená roku 1297, v té době byl jejím majitelem zeman Ondřej ze Sendražic. Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Stanislava, který je připomínan roku 1356. Částečné barokní úpravy kostela byly realizovány počátkem 18. století. Cínová křtitelnice pochází z roku 1693. U kostela najdeme pomník prusko-rakouské války r. 1866.

Více

Kratonohy - kostel sv. Jakuba Většího

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Historie kostela sv. Jakuba Většího spadá do období gotiky, do roku 1384. Barokní úpravou prošel kostel v letech 1707 - 1710. Interiér má několik neobvyklých řešení, klenba má bohatou štukovou výzdobu s freskami zobrazujícími Krystovo mládí, oltář je replikou španělského oltáře sv. Jakuba z Compostelly a kazatelna má tvar tlamy velryby. Důvodem těchto zvláštností je zřejmě to, že manželka majitele panství Jana Adama Michny z Vacínova byla Španělka, lze tedy předpokládat, že interiér kostela je...

Více

Kratonohy - kaplička

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Opravenou kapličku najdeme na západním okraji obce Kratonohy nedaleko státní silnice č. 11. Atmosféru místa dotváří monument staré a Krásné Lípy. Datum stavby a komu je kaplička zasvěcena se mi zjistit nepodařilo...

Více

Stěžery - kostel sv. Marka

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Kostel sv. Marka - dominanta obce Stěžery byl postaven v empírovém slohu v roce 1832 na místě původního gotického, několikrát renovovaného kostelíka. Dřevěný kostel sv. Marka je však připomínán již roku 1350. Nad vstupními dveřmi je umístěn pískovcový erb Harrachů, zakladatelů nového kostela. Na východní straně obvodové zdi jsou do ni zasazeny náhrobní kameny bývalých majitelů Stěžer z období let 1586 - 1607. Nedaleko náhrobních kamenů stojí pod lipami socha Panenky Marie. U vchodu do kostela se...

Více

Nepolisy - kostel sv. Máří Magdalény

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Nepolisy - první písemná zpráva o obci pochází z roku 1299. Roku 1391 se připomíná dřevěný kostel sv. Máří Magdalény, který roku 1707 nahradila barokní stavba. V roce 1896 došlo k jeho poboření a ke stavbě nového pseudorománského kostela sv. Maří Magdalény, který byl dokončen roku 1901. Zajímavostí obce je nezvykle velká středověká náves obdélného tvaru. V obci je dochován větší počet přízemních roubených domů z 18-19. století. Pro cyklisty je u kostela nově vybudované kryté odpočinkové...

Více

Lužec nad Cidlinou - Kostel sv. Jiří

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lužec nad Cidlinou - dlouhá středověká lánová obec s množstvím dochovaných roubených i zděných domů z 18. a 19. století. První písemná zmínka o vsi je datována rokem 1325, kdy byl jejím majitelem vladyka Slavibor z Lužce. Dominantou obce je kostel sv. Jiří z roku 1872, v místě je však doložen již kostel středověký. V blízkosti kostela se nachází barokní fara z 1. čtvrtiny 18. století. V obci dále najdeme zrekonstruovanou kapličku Panny Marie z 1. poloviny 18. století, dále sochu sv. Linharta, která...

Více