Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí


Hradec Králové - kříž na Zámečku

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník ukřižování v lokalitě Zámeček se nachází nedaleko dřevěného kostela a Zvonice. Věnován byl roku 1894 "ke cti a chvále Boží" paní Terezií Kemlinkovou, Marií Mayerovou, Emilií Waldekovou a Mathildou Kemlinkovou.

Více

Libčany - dřevěná zvonice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Starou dřevěnou Zvonici, jedinou svého druhu v okolí, najdeme v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ve zvonici jsou čtyři zvony. Střecha i dřevěné opláštění stavby zvonice byly obnovena počátkem devadesátých let minulého století.

Více

Běleč nad Orlicí - Hostinec u Hušků

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

"Nestačí zdravě jíst, ale i zdravě pít", takové heslo nás vítá při vstupu do Hostince U Hušků. Dnešní hostinec byl vybudován koncem 19. století. Dnes je oblíben zejména cykloturisty k osvěžovací Zastávce. Návštěvníky přitahuje i vlastní kvasnicový ležák Bělečský Car, který se připravuje dle vlastní receptury. Minipivovar s kapacitou 1 000 hl. ročně majitelé vybudovali v r. 1994.

Více

Dohalice - tvrz, sýpka

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Tvrz Dohalice stávala na místě nynější sýpky u říčky Bystřice. V roce 1352 byl jejím pánem Václav z Dohalic. Tato původní malá tvrz ohrazená vodním příkopem zanikla zřejmě už za třicetileté války. Na jejím místě postavil v r. 1667 Václav Záruba z Hustiřan tvrz novou. Ta zanikla kolem roku 1825, kdy byly zbořeny poslední její zbytky. Na místě zříceniny byl s použitím části rozvalin vystaven špýchar. Dnes jsou na fasádě znatelná barokní okna, která byla při přestavbě zazděna. Na východ od...

Více

Hradec Králové - Boromeum (Biskupské gymnázium)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Boromeum na Orlickém nábřeží - dnes biskupské gymnázium, bylo dostavěno v r. 1902 dle plánů V. Weinhengsta, jako chlapecký církevní konvikt (katolický internát), kolej pro studenty. Gymnázium v budově působí od r. 1992 a navázalo tak na přerušenou tradici úspěšného jezuitského gymnázia, založeného v roce 1636.

Více

Sadová - pomníky bitvy r. 1866

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Soubor pomníků na hrobech obětí bitvy Prusko-Rakouské války najdeme vedle státní silnice ve směru Hradec Králové - Jičín. K nejzajímavějším pomníkům patří pomník pruského pplk. a velitele 2. praporu 3. gardového granátnického pluku Hermanna von Panncwitze - pomník s achajskou přilbou.

Více

Les Svíb

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Les Svíb je nedílnou součástí areálu bojiště bitvy u Hradce Králové 3.7.1866 a prochází jím Naučná stezka cca 10 km dlouhá, která seznamuje s průběhem krutých bojů o les v tento osudný den. Právě v tomto lese způsobila 7. pruská divize pod velením generála von Fransecky obrovské ztráty rak. armádě. Během dne byl les několikrát dobyt oběma stranami, přičemž při jednom z pruských útoků utrpěla rak. brigáda kritické ztráty - padl zde plukovník Poeckh s celým svým štábem. Dnes je po celém lese...

Více

Les Svíb - Alej mrtvých

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Alej mrtvých - místo posledního odpočinku tisíců vojáků obou znepřátelených stran Prusko-Rakouské války. Část lesa podél Aleje mrtvých je v podstatě jedním Velkým hromadným hrobem. Podél Aleje jsou vystavěny monumentální pomníky, v jejich okolí se nachází desítky typových pyramid a křížů na hromadných hrobech. Největším pomníkem je pomník rakouského polního pluku č. 51, který se nalézá cca v polovině Aleje mrtvých. Je zhotoven z hořického pískovce a zřízen byl r. 1902 důstojnickým...

Více

Les Svíb - Říman

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Říman - nádherný pomník věnovaný rakouskému 12. pěšího pluku. Najdeme ho u cesty z Máslojed do Benátek. Pod pomníkem umírajícího římana leží 7 důstojníků pluku a v okolí 294 vojínů. Pomník byl odhalen rok po krvavé bitvě 7.6.1867. Na Louce za pomníkem se nachází hromadné hroby označené typový křížem.

Více

Les Svíb - severovýchodní okraj lesa

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Pomník pruského 1. magdeburského pěšího pluku č. 26 najdeme na severovýchodním okraji lesa. Jedná se o pískovcový kvádrový pomník s dělovým křížem, který byl věnován plukem

Více