Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí


Hvozdnice ( u Libčan)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Hvozdnice - první písemné zmínky o osídlení jsou udávány k r. 1073, ale nálezy kosterních hrobů únětické kultury v blízké obci Želí dokazují osídlení daleko dřívější. Jméno obce je odvozeno z přídavného jména hvozdná, tedy ves ležící ve hvozdu, v hlubokém lese. Vzhledem k poloze obce na jižním svahu mírného návrší jsou od ní daleké výhledy do Polabí a k Železným horám.

Více

Libníkovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Libníkovice - obec založena zřejmě ve třináctém století. Počátkem 16.století je ves zmiňována jako součást tvrze v Ledcích. V roce 1542 je majitelem Libníkovic zmiňován Václav Šárovec. Dnes v obci najdeme pomník ukřižování se zvoničkou a pomník padlých v 1. sv. válce.

Více

Librantice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Librantice - první písemná zpráva o vsi je z roku 1492, kdy Johanka z Březovic prodává tvrz Třebechovice, ke které tehdy Librantice patřily. V r. 1779 se Librantice staly samostatnou obcí. Roku 1785 byly v Libranticích vyměřeny pozemky pro josefínský katastr, tímto aktem byly definitivně stanoveny hranice obecního katastru, které zůstaly platné až do roku 1952. Zajímavostí obce je budova školy, která je zapsána v seznamu kulturních památek. Postavena byla v r. 1913, rekonstrukcí prošla v r. 1994 a opět...

Více

Štěnkov

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Štěnkov - obec jižně od Třebechovic pod Orebemm která je doložena roku 1406, v záznamech z roku 1494 je obec nazývána Čenkov. V obci dochováno několik roubených chalup a starých statků, na návsi najdeme monumentální pomník ukřižování. Díky své poloze nad pravým břehem řeky Orlice je Štěnkov východiskem do Hradeckých lesů, Poorlické naučné stezky, ale i nedalekého Podorlického skanzenu v Krňovicích. Obcí prochází žlutá turistická značka ve směru Třebechovice - Suté Břehy a cyklotrasa č. 4168.

Více

Slatina u Hradce Králové

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Slatina - dříve samostatná obec, dnes součást Hradce Králové. Slatinou prochází cyklotrasa č. 4257 ve směru Pilertice - Jílovice, dále k Orlickým horám je již značení rozdílné dle směru, kterým se cykloturista vydá. V obci, v křižovatce cest, najdeme pomník obětem 1. sv. války a ve směru k Libranticím monumentální pomník ukřižování.

Více

Lubno (u Nechanic)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Lubno - obec východně od Nechanic prvně připomínáná roku 1401. Částí obce prochází červená turistická značka vedoucí z Nechanic k zámečku Hrádek u Nechanic a dále do Osic. V obci najdeme sochu sv. Jana Křtitele z 2. poloviny 18. století, která byla přenesena ze zrušeného zámku v Sadové. Uprostřed obce pomník obětem bitvy r. 1866 a v zatáčce k Dolnímu Přímu kamennou zvoničku s pomníkem ukřižování.

Více

Tůně

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Tůně - obec severovýchodně od Nechanic. V mlýně, čp. 1 se v r. 1914 narodil pplk. letectva a RAF Karel Knaifl, který bojoval jako pilot v bitvě o Anglii u 311. čs. bombardovací perutě. Dnes v obci na návsi najdeme pomník ukřižování se zvoničkou.

Více

Vysoká nad Labem

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Vysoká nad Labem - obec vzniklá hluboko v minulosti na levém břehu Labe jižně od soutoku Labe s Orlicí. První písemná zmínka je dochována z roku 1073 v souvislosti s Opatovickým Klášterem, jemuž po několik století výnosem krále Vratislava II. obec patřila. Obec hrála významnou úlohu i v husitských válkách a je místem zasnoubení císaře Františka Josefa I. a císařovny rakouské. V roce 1535 byla Vysoká od Opatovic odtržena. V roce 1798 byla postavena dřevěná škola a roku 1874 postavena zvonička. Dnes...

Více

Stračovská Lhota

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Obec známá v roce 1869 jako „Lhota, osada obce Stračov", v r. 1880 pod názvem Lhota u Stračova. V této sice turisticky nevýznamné obci dnes nejdeme rekonstruované pomníky ukřižování a pro fandy vojenské historie je to pískovcová pyramida na hrobě 2 rakouských a 2 pruských vojáků padlých v bitvě r. 1866, která byla věnována pruským řádem johanitů.

Více

Svobodné Dvory

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Dříve samostatná obec Svobodné Dvory, která je dnes součást Hradce Králové je poprvé zmiňovaná r. 1836. Část obce, Bohdanecké Dvory je však zmiňována již r. 1565. Dnes v křižovatce cest najdeme monumentální pomník ukřižování postavený na náklady obce Bohdaneckých Dvorů z r. 1891 a pomník obětem 1. sv. války.

Více