Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí


Divec

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Divec - nejstarší písemná zpráva o obci je doložena z počátku 14. století, z doby působení české královny - vdovy Elišky Rejčky v Hradci Králové. V té době královna vedla inkviziční procesy proti kacířům z Černilova, Divce, Librantic a Dobrušky. Další zpráva je datována rokem 1417, kdy byla ves rozdělena mezi Hynka z Červené Lhoty a Opatovický klášter, jak prozrazuje soudní zápis z tohoto roku majitelé se o svůj majetek přeli. Z jihu je obec ohraničena výrazným lesním masivem Dehetník jehož...

Více

Roudnička

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Roudnička - obec jižně od centra HK v údolí mezi kopcem sv. Jana a lesnatým návrším, které jí odděluje od Vysoké n. L. Ves byla založena pravděpodobně v 11. století řádem opatovických Benediktýnů. Od roku 1421, kdy byl opatovický klášter vypálen a opuštěn, patřila obec, s kratšími přestávkami, městu Hradec Králové. Za třicetileté války byla obec zpustošena a některé usedlosti byly rozbořeny. Ale i tak povstala obec zpopela a v r. 1773 již bylo v Roudničce 20 stavení. Před krvavou bitvou dne...

Více

Lubno - kaple za obcí

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Zajímavou hřbitovní kapli najdeme za obcí Lubno směrem k Popovicím. Přesný datum postavení pseudogotické kaple mi znám není, ale je spojen se stavbou hřbitova ve druhé polovině 19. století.

Více

Chlum - kostel Proměnění Páně

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Chlum - obec připomínaná roku 1352. Původní gotický kostel je datován rokem 1384. V 16. století byl kostel upraven a přestavěn. Kolem roku 1775 byla přistavěna loď s věží. Na hlavním oltáři je dochována renesanční trojkřídlová archa z roku 1649. Dne 3.7.1866 byl kostel "svědkem" krvavé bitvy prusko-rakouské války. Během bitvy byl kostel několikrát dobýván a zasažen dělostřeleckými granáty. Některé z nich jsou dodnes zazděny v jižní a východní zdi. Na vnitřní levé straně kostelní lodi je na...

Více

Chmelovice

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Chmelovice - obec nedaleko Králík u Nového Bydžova. Ves byla založena roku 1786 při dvoře Podoliby. Jméno dostala po opatu broumovského kláštera Chmelovi. V obci dochován velký empírový statek. Na protější velké návsi zaujme soubor tří pomníků, které byly postaveny roku 1901 na náklady manželů Jana a Barbory Podaných. Jedná se o pomník ukřižování umístěný mezi pomníky svatých.

Více

Popovice (HK)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Popovice - obec 4 km severovýchodně od Nechanic historicky doložená roku 1448 v souvislosti s tvrzí jejíž majitelem byl husita, rytíř Jan z Popovic. Během třicetileté války byla ves vyrabována, po jejím ukončení připadla jezuitům, kteří ji měli v držení do r. 1773. Největší zajímavostí obce je roubený mlýn z roku 1804 a u něho stojící starý dub jehož stáří se odhaduje na více než 600 let. Obvod dubu je 780 cm, dle pověsti se v jeho kmeni schovávali vojáci po prohrané bitvě roku 1866. Obětem...

Více

Cerekvice nad Bystřicí -žel.zastávka

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Typ

Železniční zastávka-východisko k pěkné vesničce s mnoha historickými památkami

Více

Smidary - kostel sv. Stanislava

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Smidary - dominanta obce kostel sv. Stanislava je od třicetileté války zasvěcen polskému světci sv. Stanislavu. Důvodem zasvěcení polskému světci byl nedostatek českých kněží, za které v Čechách působili kněží polští. Předchůdce dnešního kostela, kostel dřevěný v roce 1749 vyhořel a na jeho místě byla postavena barokní stavba s věží. I nový kostel však v roce 1752 vyhořel a tak Konečné datum dostavby je rok 1769. Vnitřní stěny jsou členěny mohutnými polopilíři se sdruženými pilastry. Na...

Více

Stará Skřeneř

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Původně v místě stávala středověká ves Skřeneř, ze které zbyl jen dvůr. Před rokem 1790 byla založena sousední Nová Skřeneř, v letech 1835-54 byla pro zemědělské dělníky při dvoře postavena současná ves Stará Skřeneř. Přes svůj název tedy obec patří knejmladším obcím v Čechách. V obci najdeme zvoničku se sochu sv. Josefa z r. 1895 a sochu sv. Donáta.

Více

Janovice (HK)

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko

Janovice - první písemná zmínka o vsi pochází z roku 1427, kdy je jako majitel uváděn Čeněk z Janovic. Místo bylo osídleno již v dávných dobách což dokládají četné archeologické nálezy popelnic, kamenných nástrojů a bronzových ozdob. Nálezy jsou uloženy v muzeu v Novém Bydžově. Posledními majiteli obce byl rod Černínů v jehož rukou zůstala obec až do dvacátých let 20. století kdy byl statek v rámci agrární reformy rozparcelován. Dnes poblíž návsi najdeme dochována barokní Boží muka z roku...

Více