Aktuality


Vydra Cup

Datum konání: 19. 10. 2019

V Sobotu 19.10. od 13. hodin proběhne tradiční ukončení sezóny - Vydra Cup.Zveme všechny příznivce černožické kanoistiky. Přijďte si zazávodit a pobavit se. Občerstvení zajištěno. Tréninky

Datum konání: 19. 8. 2019

Tréninky pro benjamínky a začátečníky budou od pondělí 19.8. od 16. hodin.

Těšíme se na Vaši účast. Černožáci na Mistrovství České republiky

Datum konání: 29. 7. 2019

Černožáci na Mistrovství České republiky 2019.docxČlenské příspěvky

Datum konání: 8. 1. 2019

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY   2019

 

Výkonný výbor TJ upozorňuje všechny členy tělovýchovné jednoty na povinnost určenou ve stanovách TJ

řádně a včas platit příslušné členské příspěvky.

 

Výše členských příspěvků v roce 2019 zůstává stejná jako minulý rok:

 

  • základní: 200,- Kč,
  • zvýšená:  500,- Kč (kterou přispívají členové TJ aktivně se účastnící sportovních soutěží a členové TJ                                 s bydlištěm mimo obec Černožice).

 

 

Výkonný výbor žádá jednotlivé vedoucí oddílů (vedoucí cvičitele) předat seznamy členů s vybranými příspěvky pokladníkovi TJ pokud možno nejpozději do 30. března 2019. Není vyloučena ani platba přímo pokladníkovi případně příslušný příspěvek zaslat na číslo účtu TJ: 114107594/0600 s uvedením jména a příjmení člena TJ.

Pokud některý člen TJ bude požadovat potvrzení o úhradě členského příspěvku (např. pro zdravotní pojišťovnu, FKSP apod.) vystaví jej pokladník TJ Mgr. Luděk Malina.Černožáci na mistrovství České republiky

Černožáci na Mistrovství České republiky 2019Černožický kilometr oslavil šestačtyřicátiny!

Černožický kilometr oslavil šestačtyřicátiny!

V neděli 2. září 2018 se konal na Labi každoroční závod v rychlostní kanoistice. Na oslavu 46. narozenin „Černožického kilometru“ dorazil rekordní počet 412 kanoistů a kajakářů různých věkových kategorií z 27 oddílů z celé České republiky. Závodníci byli mohutně podporováni nejen jejich trenéry a rodinnými příslušníky, ale všechny sportovce dorazil pozdravit a vítězné poháry pro nejúspěšnější závodníky předat i bývalý reprezentant a účastník olympijských her Jiří Polívka.

Kromě tradičních závodů na tratích 200, 500, 1000 a 2000m si zejména ti nejmladší mohli v letošní sezóně poprvé zazávodit i ve čtyřkajaku, na kterém je přes rok minimálně příležitostí si tuto nejdelší rychlostní loď vyzkoušet. Medaile si v průběhu dne vybojovali i bývalí závodníci, jejichž potomci pokračují v rodinné tradici.

Jelikož na oslavě nesmí chybět dobré jídlo a pití, všichni účastníci si pochutnávali nejen na grilovaných kuřatech, ale i na všech dobrotách nabízených místní kantýnou.

Všem týmům děkujeme, že do Černožic dorazily a strávily s námi u vody příjemný den. Věříme, že se jim u nás líbilo a příští rok přijmou pozvání i na ročník sedmačtyřicátý.Informace pro členy TJ

Na mimořádné valné hromadě spolku TJ Sokol Černožice dne 31. 10. 2015 byl schválen nový název spolku „TJ Černožice, z.s.“, byly přijaty nové stanovy spolku a byl zvolen výkonný výbor spolku.

Výkonný výbor informuje své stávající členy spolku i případné nové zájemce o členství, že v souladu s novými stanovami (viz část IV., písm. A) se může stát řádným členem TJ na základě svého rozhodnutí fyzický osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství.

Výkonný výbor na svém prvním zasedání v listopadu 2015 rozhodl, že písemnou přihlášku jsou povinni předat noví zájemci o členství, ale i stávající členové TJ. Přihlášky lze předat výkonnému výboru hromadně cestou cvičitelů nebo osobně tajemníkovi TJ.

Dále výkonný výbor informuje o tom, že byla schválena výše členských příspěvků na rok 2016. Příspěvky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015 (uveřejněno na vývěsce tělocvičny). Výbor upozorňuje na povinnost člena TJ (viz stanovy část IV., písm. B, bod 5) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ.

 Tiskopis přihlášky je k vyzvednutí u jednotlivých cvičitelů nebo je zveřejněn na stránkách www.cernozice.cz/kanoistika a http://www.cernozice.cz/index.php?nid=7903&lid=cs&oid=1451904100 let kanoistky v Českých zemích

100 let informace pro hnutí.docx
OBEC ČERNOŽICE


www.cernozice.cz

V letošním roce podporuje naši činnost Královehradecký kraj

logo_colour_CMYK.jpg

Základní informace o kanoistice

Základní informace o rychlostní kanoistice.docx

Sponzoři

 

22873_~1.jpg


ppl.jpg

 

LOGO_Josefovska_uzenina_s.r.o..png
3619_Damco_Website_banner_RT_05.gif

Pavel Mihalo

 logo.png

BAT Andrle s.r.o., Autodoprava, Černožice

logo zich.jpg

w1400006030000_logo.jpg

bonex-cmyk2Jana.jpg

Návštěvnost stránek

025587